/
     

/
VNDFlex VNDF 282,000
Bitcoin BTC 1,162,656,166
USD USD 23,058
AUD AUD 16,794
BRL BRL 4,398
Smartcash SMART 313
KRW KRW 20
Bitcoin Cash BCH 18,663,182
JPY JPY 210
Vàng tael 55,180,000

&

/
Trứng gà CP Plus B pack 10 36,000
Trứng gà CP Plus A pack 10 55,000
Trứng gà CP size L pack 10 23,000
Trứng gà egg 2,000
Heo cốt lết kg 124,900
Bò đuôi kg 150,000
Bò bắp hoa kg 250,000
Bò nạm sườn kg 125,000
Bò bắp kg 145,000
Bò phi lê kg 240,000

/
Samsung Galaxy S20+ set 21,490,000
iPhone 11 64GB set 21,690,000
Samsung Galaxy Fold set 45,000,000
iPhone Xs 64GB set 19,990,000
Samsung Galaxy S20 set 19,490,000
Samsung Galaxy Z Flip set 36,000,000
iPhone Xs Max 256GB set 27,990,000
BlackBerry KEY2 set 14,990,000
iPhone 11 128GB set 23,990,000
iPhone 11 Pro Max 512GB set 41,990,000

/
BMW 7-series car 4,369,000,000
BMW X7 car 7,499,000,000
Honda CBR500R motorbike 186,990,000
BMW 5-series car 2,389,000,000
BMW 3-series car 1,899,000,000
BMW X2 car 1,999,000,000
BMW X4 car 2,959,000,000
BMW 420i car 2,089,000,000
BMW 520i car 2,389,000,000
BMW X3 car 2,499,000,000


EXMO affiliate program